Thyborøn Havn og Thyborøn Fjernvarme indgår aftale om udnyttelse af spildvarme

1. juli 2022

Thyborøn Havn & Thyborøn Fjernvarme har underskrevet en aftale om udnyttelse af spildvarme fra havnens nye CO2 køleanlæg.

Thyborøn Fjernvarme vil fremover modtage omkring 650.000 kWh spildvarme om året, som førhen kun har glædet mågerne på taget af Thyborøn Konsumcenter.

Efter at Thyborøn Havn har investeret i et nyt og miljørigtigt køleanlæg, er det blevet muligt at opsamle spildvarmen fra køleanlægget på fiskeauktionen i Thyborøn og udnytte den til fjernvarme. Efter at reglerne for afgift på udnyttelse af spildvarme er blevet ændret fra den 1. januar 2022, så er det nu også blevet rentabelt at udnytte varmen fra køleanlægget.

Spildvarmen, som nu bliver nyttiggjort i fjernvarmenettet, svarer til den varme som 36 enfamiliehuse bruger om året. Det betyder, at der skal køre færre lastbiler med flis til Thyborøn i fremtiden.

Aftalen giver både Thyborøn Havn og Thyborøn Fjernvarme et lavere CO2 aftryk, og vil på sigt være med til at sikre fjernvarmeprisen i Thyborøn.

Begge parter er meget glade for aftalen, som viser, at det er muligt af finde gode lokale løsninger, som bidrager til den grønne omstilling.

//