Om os

Selskabet Thyborøn Fjernvarme AmbA blev oprettet på den stiftende generalforsamling den 17. november 1992


Værket er et såkaldt "barmarksværk", idet der ikke var fjernvarme i Thyborøn på det pågældende tidspunkt.

Under planlægningen af værket blev det overvejet, om det var rentabelt at udnytte spildvarme fra fiskemelsfabrikken TAF (999)

Det viste sig dog, at det ikke var rentabelt, idet Staten pålægger spildvarme en ikke uvæsentlig spildvarmeafgift.

Den første bestyrelse for Thyborøn Fjernvarme bestod af følgende personer: Formand: Henning Jepsen, Næstformand: Detmar H. Lübben, Kasserer: Steen Trier Lund, Sekretær: Chresten L. Kristensen, Bestyrelsesmedlem: Henri Jensen, Bestyrelsesmedlem Jørgen Slot, Kommunalrepræsentant Simon B. Eriksen.

Kedelhal

Fliskedlen sættes på plads

Thyborøn Fjernvarme har siden starten anvendt træflis som det primære brændsel, hvilket har vist sig at være et godt valg, idet flispriserne gennem de seneste år har gennemgået en moderat prisudvikling, hvor man på andre brændsler har set kraftige prisstigninger.

Træflis er samtidig et CO2 neutralt brændsel, hvorved forståes, at træet optager den samme mængde CO2 under sin opvækst, som træet afgiver ved afbrænding. Derved bidrager varmeproduktionen på Thyborøn Fjernvarme ikke til den globale opvarmning.

Fra starten var der tilsluttet 765 forbrugere til værket, men i takt med de stigende olie- og elpriser, har der været en markant fremgang i antallet af tilsluttede huse.

Pr. 30. Juni 2011 var antallet af forbrugere nået op på 1039 og der kommer stadig flere til.

Den positive udvikling har betydet, at fliskedlen ikke kunne levere varme nok i spidslast perioderne, som typisk er hverdage mellem kl. 06.00 - 09.30 i vintermånederne.

I disse perioder var det nødvendigt at starte oliekedlerne op for at lave varme nok, og det er væsentligt dyrere end at køre på flis.

I 2004 blev der derfor opført en akkumuleringstank ved siden af værket, som er en isoleret lagertank for varmt vand.

I perioder hvor fliskedlen nemt kan følge med, sendes der varmt vand over i tanken, og når det kniber med at følge med, er det muligt at tage den manglende varme fra akkumuleringstanken.

Fliskedlen sættes på plads